Main menu
НОВИНИ

Добре дошли в сайта на Стопански факултет

Правилният избор на специалност и университет е от голяма важност за всеки млад човек.
Стопанският факултет на Технически университет - София провежда бакалавърско и магистърско обучение по седем престижни специалности: „Индустриален мениджмънт", „Мениджмънт и бизнес информационни системи", „Стопанско управление", „Публична администрация", „Мениджмънт в електроенергетиката" и „Управление на проекти",„Висш мениджмънт",. Всяка организация трябва да работи целенасочено и системно в няколко функционални области: маркетинг, иновации, производство, финанси и персонал, които са интегрирани чрез системата за управление. Знанията в тези области, заедно с вдъхновението за създаване на висококачествени продукти и услуги, прави мениджърите творци на съвременния бизнес и обществен живот. В този дух ние развиваме обучението на нашите студенти.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри