ВАЖНО за студентите от 3 курс, спец. МБИС. Посещение на лекции от събитието може да ви освободи от 3 лабораторни упражения по МЧР! Водещ упражненията – гл. ас. д-р Димчо Димов

Може също така да разгледаш…