Днес на 05.12.2023 г. се проведе тържествено събитие по повод 75-ата годишнина от създаването на катедра „Индустриален бизнес“ към Бизнес факултета при УНСС.

Стопанският факултет при ТУ-София е съмишленик и партньор на катедра  „Индустриален бизнес“ и Бизнес факултета, като между тях има утвърдени традиции на сътрудничество. Деканът на СФ проф. д-р инж. Йорданка Ангелова направи приветствено изказване и поднесе поздравителен адрес от името на всички преподаватели.

 

Може също така да разгледаш…