Успех на новото ръководство на СФ!

На 04.12.2023 г. се проведе тържествен факултетен съвет на Стопанския факултет, на който досегашния декан проф. д-р инж. Огнян Андреев предаде тогата на новоизбрания декан проф. д-р инж. Йорданка Ангелова.
Проф. Андреев благодари на всички колеги за съвместната работа и пожела „На добър час и успех на следващия декан“!
Проф. Ангелова в своето изказване отрази, че тогата е символ на респект и уважение първо към държавната институция – ТУ-София, и второ към СФ, който защитава образователния ценз и интересите на общността във факултета!
Тя изтъкна още, че СФ се гради от неговата почти Христова възраст и че тогата се предава и носи посланието от първия избран декан на СФ през 1991 г. – проф.д-р Божидар Алвасов /Светла му памет!/ досега! През този период декани са били също проф. Георги Цветков /Светла му памет!/, проф. Иван Даков, проф. Младен Велев и проф. Огнян Андреев. Проф. Ангелова развълнувано сподели, че отдава чест и почит за труда, който са положили, за да го има и в момента СФ!
Тя заяви също, че безпристрастно и безкористно ще се ръководи от високо етичните и академични норми във взаимоотношенията в колектива!
Деканът на СФ сподели с всички присъстващи от факултета следното „За бъдещата ни успешна съвместна работа, освен с деканското ръководство е необходимо да има и синхрон в работата с ръководителите на катедрите, както и с целия колектив, на което основно държа! За да реализираме нашите цели и да се развиваме успешно като факултет, отстояващ позициите си не само на университетско, но и на национално и международно ниво това ще е коректив на взаимната ни работа, стремеж, усилия и сплотеност от страна на всички колеги, работещи в тази общност.“
Проф. Ангелова официално представи екипа си, който бе утвърден след тайно гласуване: 1. Доц. д-р инж. Ина Николова – Яан – зам.-декан по Учебна дейност, акредитация и академичен състав; 2. Доц. д-р инж. Орлин Маринов – зам.-декан по Научна и приложна дейност; 3. Доц. д-р Йоана Павлова – зам.-декан по Международна дейност и връзки с обществеността; 4. Гл. ас. д-р инж. Димчо Димов – координатор по Дигитализация, иновации и материална база.
Проф. Й. Ангелова благодари на досегашното ръководство за съвместната работа, както и на ръководителите катедри.
„Изказвам искрена благодарност към досегашния декан проф. Огнян Андреев, с който вярвам доказахме с нашата съвместна и сплотена работа, че през изминалия 4 годишен мандат успешно работихме за развитието на факултета. Работихме за успеха на СФ. Изказвам искрена БЛАГОДАРНОСТ И КЪМ ДОСЕГАШНОТО ДЕКАНСКО РЪКОВОДСТВО за съвместната ни работа – доц. д-р инж. Наталия Колева и доц. д-р инж. Орлин Маринов, както и на ръководителите катедри МБИС – доц. д-р. инж. Румяна Илиева и ПХН – доц. д-р инж. Ралица Димитрова.
Пожелавам Здраве, Късмет, Надежда и Вяра за всички нас!
Да си пожелаем успехи за СФ и на добър час!
Да бъде и пребъде СФ!“
Деканът на СФ поднесе подарък на проф. О. Андреев от целия колектив с благодарност за отдадената работа през изминалия мандат и с пожелания за здраве и още много успехи, постигнати заедно, за утвърждаване на доброто име на СФ.

Може също така да разгледаш…

ISCME и EGEC 2024

ISCME и EGEC 2024

На 24.06.2024 г. бяха открити двете международни научни конференции, организирани от Стопанския факултет при ТУ-София...