Техническо предприемачество – магистър

Краен срок за кандидатстване

 

Виж тук.

Имаш въпрос?

 

Свържи се с нас!

 

Факти и цифри

2300 часа

Хорариум

4-години

Период

240

Кредита

8 седмици

Практика

Поглед върху структурата на програмата

I. За специалността:

Кратко представяне

Стопанският факултет на Техническия университет в София е ориентиран към студентите и е етнически и социално отговорен. Нашата програма включва в себе си различни знания, а подкрепата, която ще получиш от преподавателите, е базирана на твоите лични нужди и индивидуален стил на обучение. Ще имаш възможността да учиш много от свободно избираемите предмети и да следваш своя индивидуален учебен път. Освен тези предмети, предлагаме и други избори. Избори, които да направиш, на база твоите амбиции и талант. Избори, които ще ти помогнат да постигнеш своите мечти.

Като международен инженер-мениджър от теб се изисква да можеш да комуникираш свободно на английски и на други чужди езици, затова бизнес комуникацията на чужд език е важна част от твоето обучение. По време на първите две години ще имаш възможността да изучиш друг език без значение от предишната ти подготовка по него.

Културните различия имат голямо влияние върху начина, по който хората правят бизнес. Точно заради това ще учиш и как да се справяш с различните културни особености в международен план.

 

Семестри

Всяка година има два семестъра. Всеки семестър има своита индивидуална учебна програма, която е оптимизирана така, че да постигнеш максимални резултати за минимално време. Винаги ще имаш възможност някой да ти помогне лично – било то в областта на учението, кариерно планиране или на личностно развитие. Други важни елементи в програмата са критичното мислене и способността за реагиране в кризисни ситуации. Особено през последните две години ще имаш възможността почти изцяло сам да избираш своите предмети.

 

II. Трите основи:

Езици

Езиците са ключова част от учението ти в нашия факултет. Причината е проста: като международен лидер, бъдещ инженер-мениджър и гражданин на глобализирания свят ще трябва да можеш да говориш на други езици и да разбираш културата на другите страни, за да можеш да постигнеш бизнес целите си. Само като владееш друг език и по-специално – бизнес терминологията и нейното приложение, вече ще имаш конкуретно предимство пред твоите връстници. Това ще ти помогне да се отличиш и да успееш. В Стопанския факултет на Техническия университет в София имаш възможността да избереш да учиш някой от следните езици: Английски, Немски, Френски, Испански, Руски и др. 

 

Професионални и академични умения

Учейки тази специалност, ще се научиш как да осъщестяваш: организационно-управленска дейност при производството на продукт и извършването на услуги в международни организации; как да ръководиш звена и отдели в стопански и нестопански организации; маркетинг; ръководство на персонал; създаване на технико-икономически анализи; внедряване на иновационни проекти, управление на малки фирми и бизнес предприемачество. 

В тази специалност ние преподаваме с цел да придобиеш следните знания: достатъчна фундаментална и специална инженерна и мениджърска подготовка; знания в областта на математиката, информатиката, техниката; ефективна употреба на математически методи в мениджмънта; работа с производствени технологии, функции, принципи и методи за персонала и финансите; ефикасно прилагане на подходи за работа с хора, основни правни приложения и чужд език на бизнес ниво. 

Бизнес
В третата и четвъртата година ще имаш възможност да приложиш наученото през първите две на практика в реални компании и реални бизнес казуси. Чрез тях ще откриеш основите на това как се развива един бизнес в интернационалната и силно глобализираната епоха. 

III. Какво точно ще уча?

Година първа & втора

В началото на твоето обучение ще имаш възможността сам да избереш чуждия език, който ще изучаваш през следващите четири семестъра. Също така ще можеш сам да избереш първата ти свободно избираема хуманитарна дисциплина (повече информация в пълния учебен план по-долу).

През първи и втори семестър ще изучаваш дисциплини като инженерна графика, основи на химията и физиката, информатика, висша математика, въведение в специалността, въведение в правото и материалознание.

През трети и четвърти семестър ще учиш основи на електротехниката, анализ и синтез на системи и машинознание. В тази учебна година навлизаш и в икономическата част на специалността – ще изучаваш икономика, мениджмънт, инженеринг, количествени методи и статистика и производствени технологии

Като международен инженер-мениджър от теб се изисква да можеш да комуникираш свободно на английски и на други чужди езици, затова бизнес комуникацията на чужд език е много важна дисциплина в първите две години от твоето обучение. По време на първите две години ще имаш възможността да изучиш друг език без значение от предишната ти подготовка по него.

 

Година трета

В третата ти учебна година при нас ще изучаваш дисциплини като организационно поведение, финанси и техническа безопасност. Също така ще продължиш обучението си по инженеринг, мениджмънт, производствени технологии и право. В тази година ще имаш досег до предмета роботика и транспортно-складова техника. Обучението по специалността маркетинг в тази година е засилено. В края на шестия ти семестър ще приготвиш и първия си проект по инженеринг.

Година четвърта

През твоята последна година от обучението ти при нас ще изучаваш иновационен мениджмънт, основи на счетоводството и мениджмънт на качеството. Ще имаш възможността сам да избереш всички останали дисциплини за седмия семестър – три свободно избираеми и ще подготвиш още един проект по мениджмънт. В последния семестър ще изучаваш компютърно-интегрирани системи и анализ на стопанската дейност, придружени от още две свободно избираеми дисциплини, пълния списък за които можеш да разгледаш в прикачения файл по-долу. В края на твоето обучение ще имаш 7 седмици, за да приготвиш и твоята дипломна работа. Прочети указания как се пише дипломна работа тук.

Какво следва, след като завърша?

След завършването

След завършването ти, ще получиш бакалавърска степен по специалността „Индустриален мениджмънт“ от Стопанския факултет на Техническия университет в София. Тази диплома ще бъде валидна навсякъде по света и ще можеш както да кандидатстваш с нея в чужбина за магистърска степен, така и да работиш там. Също така ще получиш почетното звание „инженер“. Така ще бъдеш част от новото поколение инженер-мениджъри.

Продължи образованието си

Голяма част от студентите ни започват работа веднага след като завършват бакалавърската си степен. Въпреки това, ти можеш да решиш да продължиш обучението си и да вземеш магистърска степен. Ето някои наши предложения, които да разгледаш:

 

Кариерно развитие

Като завършил специалността „Индустриален мениджмънт“ ти си компетентен в лидерство на международно ниво, критическо мислене и справяне с кризисни ситуации. Ще можеш да се справяш с международни проекти, да работиш в група и да извършваш бизнес проучвания. Ще можеш да се адаптираш към бързопроменящия се пазар и да работиш в различни индустрии. Ще можеш да работиш във всички държавни предприятия и организации на длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в тази област, както и в предприятия на частния сектор. 

Полезно

Как да кандидатствам?

Как се пише дипломна работа?

Ние сме тук:

Имейл

Имаш въпрос, на който не намери отговор?

Информация

Пиши ни или ни посети

Имейл адрес

ira3@tu-sofia.bg
elza_caneva@tu-sofia.bg
katia@tu-sofia.bg

Локация

бул. Св. Климент Охридски 8, блок 3, етаж 2, кабинет 3235, Студентски град, София

Телефонен номер

Студентска канцелария:
(+359) 2 965 27 04