Студентски организации

Студентски съвет

Студентски съвет (СС), организация, създадена по силата на ЗВО, за защита на общите интереси на обучаващите се. Състои се от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на университета. Дейността на СС се финансира от ТУ, а средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност. Студентският съвет заема значима обществена роля, както чрез изразяването на официални позиции по проблеми на образованието и теми от дневния ред на обществото, така и с организирането на събития с общоуниверситетски характер.

AIESEC

AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), най-голямата международна студентска организация, която присъства в 124 страни и над 2400 университета по целия свят. От 1990 г. AIESEC България стимулира развиването на лидерския потенциал на младите хора, културния обмен и международното сътрудничество и респектира студенти и представители на бизнеса, с професионализъм, проактивност, готовност за съдействие и удовлетворение от това, с което се занимава.

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) осигурява на студентите от цяла Европа възможности за комуникация, сътрудничество и обмяна на опит, подпомага европейските студенти по технологии да придобият глобално мислене и по-добри професионални познания, съчетани с различните европейски култури и развиващите се възможности за работа на международно ниво. Локалната група в ТУ е основана през 2000 г. и засега е единствена в България. Тя е една от 90 локални BEST групи, разположени в 30 държави.

ESTIEM

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) подкрепя студентите по индустриален инженеринг и мениджмънт в тяхното лично и професионално развитие, като съчетава технологично разбиране с управленски умения. Чрез своята мрежа тя установява и насърчава отношенията между студенти от цяла Европа  – 75 Локални групи в 29 страни.

Клуб роботика

Студентски клуб „Роботика” (СКР)“Студентски клуб „Роботика” е организация създадена и управлявана от студенти. Клубът дава възможност на всеки с желание да се занимава с програмиране или електроника да натрупа практически знания и опит. Участията на клуба са основно в така наречената „състезателна роботика“, а също и в състезания по програмиране. Всяка година основна задача на „Студентски клуб „Роботика” е да организира събитието „Дни на роботиката“ към Технически университет София. Началото на организацията е дадено през 2001г. в рамките на секция „Роботика” към катедра АЕЗ“(Автоматизация на електрозадвижванията) при ФА (Факултет по Автоматика), а финансирането се осигурява от спонсори и Студентски Съвет.

Общежития

Отдел „Студентски общежития и столове“, създаден 1998 г., предлага на студентите и докторантите от ТУ – София в редовна форма на обучение, чиито семейства не притежават собствено жилище на територията на Столична община, едни от най-добрите условия за живот и пълноценен отдих, с възможности за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия. На разположение са 10 блока студентски общежития. Три от тях – № 2, № 3 и № 4, се намират в непосредствена близост до Университета, а останалите са в Студентски град. Две от студентските общежития – № 54 и № 59, са специално обособени за настаняване на семейни студенти.