На 15 май в  Технически университет- София се проведе тристранна среща между ръководството на Стопански факултет, ръководството на компания „АК Електрик“ – Инвеститор за 2023 г., Регионалнo управлениe на образованието – гр. Перник и с Директорите на 4 бр. средни училища в област Перник – V СУ „П. Р. Славейков“, гр. Перник; Професионална гимназия по икономика, гр. Перник;  ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Радомир; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир.

По време на срещата се обсъдиха бъдещите форми на сътрудничество и съвместни дейности между образователните институции, бизнеса и средните училища.

Проведена бе Кръгла маса на тема:  „Интегриране на Бизнеса, Училищата и Университетите: Нови подходи за бъдещи сътрудничества“.

Срещата приключи с  подписване на Меморандум за сътрудничество между декана на СФ, проф. Й.Ангелова и  инж. Емил Николов, Изпълнителен директор на „АК Електрик“ АД.

Проф. Ангелова в своето изказване подчерта че: „С подписването на Меморандум за сътрудничество между СФ и АК Електрик АД ние изразяваме ангажимента и готовността да работим активно за постигането на целите, посочени в Меморандума. С него компанията се явява и посредник към средните училища от гр.Перник и Радомир, с които вярвам успешно ще сътрудничим в полза на образователната институция и създаване на ново, мислещо и креативно поколение, т.е. от училищната скамейка към студентската общност.  Изказвам искрена благодарност за доверието и възможността да се развива сътрудничеството между двете страни. Оптимист съм за успешното изпълнение на общите ни проекти и инициативи за в бъдеще.“

Инж. Николов изтъкна важността на срещата, като направи конкретни предложения в бъдещото ни съвместно сътрудничество!

Може също така да разгледаш…