„Мениджмънт и бизнес информационни системи – специалност, която предоставя възможности без граници за развитие и успех! В нашия университет ви предлагаме не само знания и умения в областта на бизнеса и информационните системи, но и възможността да израствате като лидери и иноватори.
В този свят на бързо променящи се технологии и глобални предизвикателства, вашето образование е ключът към успеха. Бъдете активни участници в своя образователен път като изберете Технически университет – София!“
Емел Карабаджак

студент 3 курс, спец. МБИС

Може също така да разгледаш…