Среща на декана и деканското ръководство на СФ със студенти

На 26.03.2024 г. деканът на Стопанския факултет при ТУ-София, проф. Йорданка Ангелова, съвместно с деканското ръководство, организираха среща – дискусия със студентите. Тя бе насочена към подкрепата и насърчаването на диалога между управленския екип на факултета и студентската общност.

Проф. Ангелова представи новото деканско ръководство и подчерта важността на тази среща, която е първа с тях, но и не последна. Тя не пропусна да подчертае важността на постоянната комуникация между факултета и студентите и обратната връзка от тях, както присъствено, така и чрез попълване на анкети, въпроси и предложения, свързани с образователния процес. Тя подчерта, че студентската обратна връзка е от голямо значение за постигане на качествено обучение и развитие на факултета.

В хода на дискусията бяха повдигнати въпроси свързани с учебния процес, Правилника за обучение на студентите, наличността на ресурси за научни изследвания, както и възможности за участие в научно-изследователски и студентски проекти.

Студентите се изказаха открито и конструктивно, споделяйки своите предложения.

Деканът и неговият екип благодариха на студентите за участието и потвърдиха, че ще вземат под внимание всички представени идеи и ще работят активно за тяхната реализация.

Може също така да разгледаш…

ISCME и EGEC 2024

ISCME и EGEC 2024

На 24.06.2024 г. бяха открити двете международни научни конференции, организирани от Стопанския факултет при ТУ-София...