„Зелени политики“ – лекция и среща със студенти на г-н Радан Кънев, член на Европейския парламент

Деканът и деканското ръководство на Стопанския факултет при Техническия университет – София организират лекция и среща със студенти с участието на г-н Радан Кънев – член на Европейския парламент.

Тема на лекцията: „ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ“

Дата на събитието: 6 март 2024 г.
Час на събитието: 12:00 ч.
Място на събитието: Технически университет – София, бл. 8, зала „Проф. Цветан Лазаров“

Радан Кънев е Член на:
• Комисия по заетост и социални въпроси
• Комисия по петиции
• Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания
и Заместник
• Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
• Подкомисия по обществено здраве
• Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
• Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ СВОЕВРЕМЕННО!

Може също така да разгледаш…

ISCME и EGEC 2024

ISCME и EGEC 2024

На 24.06.2024 г. бяха открити двете международни научни конференции, организирани от Стопанския факултет при ТУ-София...