По покана на Декана и Деканското ръководство на Стопанския факултет при ТУ – София на 6-ти март 2024 г. г-н Радан Кънев, член на Европейския парламент, се срещна със студенти от Технически университет – София и изнесе лекция на тема „Зелени политики“. Гостът подробно запозна аудиторията с политиката на Европейския съюз в областта на зеления преход и нейното отражение върху развитието на икономиката и обществото в нашата страна. След предизвикалото огромен интерес изложение, г-н Радан Кънев отговори изчерпателно на редица въпроси, поставени от студентите.

Ректорът на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов, председателят на Общото събрание на ТУ – София и декан на Факултета по индустриални технологии, проф. дн инж. Георги Тодоров и деканът на Стопански факултет, проф. д-р инж. Йорданка Ангелова запознаха г-н Радан Кънев с дейността на Националния център по мехатроника и чисти технологии и му показаха намиращите се там 16 лаборатории. Гостът бе силно впечатлен от модерното оборудване, постигнатите успехи и амбициозните планове за научно-изследователска и развойна дейност.

Може също така да разгледаш…