Дигитален кариерен център към ТУ – София

Дигиталният кариерен център предлага стажантски места и работни позиции за студенти на ТУ – София

Slide1.JPG

Търсите си стаж или постоянна работа? 

Пред Вас се отваря една нова възможност да намерите своя стаж, мечтаната работа и да постигнете своята реализация още, докато учите или вече сте абсолвенти.

Tова вече е напълно възможно.

За какво е предназначен Дигиталният кариерен център (ДКЦ)?

ДКЦ съдейства за предоставяне на най-подходящите оферти при избор на стаж или вакантни и/или нови работни места. Той е в основата на кариерно съдействие на студенти за стажантски програми и практики, а за абсолвенти  – съдействие в намирането на най-подходящата работа в зависимост от професионалната им насоченост и интереси. Платформата обединява цялата информация, свързана с кариерно консултиране и ориентиране на студенти. Представлява един онлайн портал за срещи между работодатели и бъдещи служители.

Как и къде се реализират нашите успешни абсолвенти?

Ако сте си мислили каква е реализацията, след като вече сте един успешен добре подготвен кадър за професионалната среда, то може да получите отговорите на своите въпроси на:

Освен актуални новини ще може да намерите споделени вдъхновяващи истории за успешна реализация на нашите Алумни, които да вдъхновят и Вас, като превърнете своите мечти в реалност.

Дигиталният кариерен център и платформата за проследяване на реализацията на завършилите студенти са изградени благодарение на проект – BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Може също така да разгледаш…