На 26.02.2024 г. Деканът на СФ проф. д-р Й. Ангелова взе участие в International Conference Cyber Resilience (ICCR) в Дубай. Тя официално бе наградена с плакет за участието си като Keynote speaker. Prof. Haitham Alzuubi, President of GAFTIM връчи официално на Декана на Стопанския факултет Сертификат за подписано споразумение за сътрудничество с GAFTIM Organisation. GAFTIM ще съдейства за МНК”Мениджмънт и инженеринг”’24, като най-добрите доклади ще се публикуват чрез SPRINGER издание в SCOPUS INDEXED.

On February 26, 2024, Professor Dr. Y. Angelova, Dean of Faculty of Management, was honored as a Keynote Speaker at the International Conference on Cyber Resilience (ICCR) in Dubai. She received an award plaque for her significant contribution. President Prof. Haitham Alzoubi of GAFTIM presented her with a Certificate formalizing a collaboration agreement. GAFTIM will support XXII ISC ‘Management and Engineering’ ’24, and exceptional papers will be published by SPRINGER in SCOPUS INDEXED.

Може също така да разгледаш…