Дипломира се първият випуск на специалност „Висш мениджмънт“

Новата магистърска специалност „Висш мениджмънт“ има мултидисциплинарен характер и допълнително надгражда придобитите в практиката мениджърски знания и умения за прилагане на съвременни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията.

 

Може също така да разгледаш…