Main menu

Класиране

Специалност Курс Семестър
Индустриален мениджмънт
редовно I зимен redIM1415.pdf
изравнително I зимен izrIM1415.pdf
Стопанско управление
редовно I зимен redSU1415.pdf
изравнително I зимен 12.11.2014 г.
допълващо I зимен 12.11.2014 г.
Публична администрация
редовно I зимен redPA1415.pdf
изравнително I зимен 23.01.2015 г.
Мениджмънт в електроенергетиката
задочно I зимен zadMEPS1415.pdf
изравнително I зимен 19.12.2014 г.
Класиранията са за академичната 2014/2015 учебна година.

Разписите на учебните занятия може да видите в секция Разписи.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри