Main menu
НОВИНИ

Магистър "Публична администрация"

Кандидатстването за магистърска степен се извършва въз основа на придобита диплома за висше образование с класиране по документи. Обучението е с продължителност една година. В Стопанския факултет на Техническия университет - София се записват и много студенти от други университети, които виждат възможност да надградят своето професионално познание и кариера. Освен редовното обучение нашите студенти могат да се възползват от гъвкаво задочно обучение, провеждащо се в двуседмични семестри. Студентите, които не са завършили специалност от област на висшето образование 3.Социални, стопански и правни науки, постъпват в изравнителен семестър

В магистърското обучение се цели формирането на задълбочени и по-конкретни професионални знания и умения относно използване на съвременните информационни технологии, прилагането на иновации в административната дейност и управлението на хора, дейности и ресурси. Студентите се профилират в три специализации, в зависимост от предпочитанията им: данъчна и митническа администрация, информационни технологии в публичната администрация и административно обслужване на бизнеса.

 

Завършилите магистърска степен по специалност „Публична администрация" придобиват следните компетенции:

  • Задълбочена специализирана подготовка в областта на държавната служба;
  • Знания и умения за проектиране и поддържане на информационно-управленски системи в публичната администрация, в т.ч. за електронно управление;
  • Знания и умения за работа в данъчната и митническата администрация;
  • Знания и умения, които им позволяват бързо адаптиране за работа в специализирани администрации, както и в бизнес организации.

Къде се намират нашите студенти няколко години след завършване на обучението? Ние сме горди от успехите на нашите възпитаници. Мнозинството от тях са достигнали до средни и високи управленски позиции в много министерства, държавни агенции, общини и други институции. Някои от тях, след успешни стажове в чужбина по програма Еразмус, са постъпили на работа в европейските администрации. Наши студенти вече работят и в Европейската комисия. Всички те високо оценяват знанията и уменията, които са формирали като студенти по време на следването си в Стопанския факултет. Те са резултат и от нашите стремежи и отговорност да предложим съвременно и високо професионално обучение.

Подробна и актуална информация за кандидатстване може да намерите на:

  • Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04;

Учебен план - магистър (редовно)

Учебен план - магистър (задочно)

Учебен план - магистър изравнително (редовно)

Учебен план - магистър изравнително (задочно)

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри