Main menu

Публична администрация

Целта на специалност „Публична администрация" е да подготвя специалисти с висше образование в областта на администрацията и управлението, имащи задълбочена подготовка в използването на съвременните информационни технологии. Тя е създадена да отговори на нарастващите потребности от такива специалисти, предвид реформата в публичния сектор и постепенното въвеждане на концепциите за електронно правителство и електронна община.

Още със създаването си специалност „Публична администрация" се утвърди като желана от студентите. Тя носи духа на модерното образование. За това свидетелстват многоброй¬ните признания и рейтинга, в които специалността попада на челни места. Тя гарантира добра професионална реализация на завършилите , защото е насочена към задоволяване на потребностите на един специфичен, все още незает и нарастващ сегмент на пазара на труда у нас, но и осигурява широкопрофилна подготовка, гарантираща реализация и в други сектори.

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри