Main menu

Магистър "Мениджмънт в електроенергетиката"

От пролетта на 2012 г. Стопанският факултет започна нова магистърска програма „Мениджмънт в електроенергетиката". Тя е предназначена за студенти-инженери и работещи специалисти в електроенергийния сектор. В учебната програма са включени курсове, които дават технологически познания за производството, преноса и потреблението на електрическата енергия, за развитието на алтернативни енергоизточници, за либерализирания пазар на електроенергия и неговата регулация, както и мениджърски курсове за стратегическо планиране, управление на процесите, управление на хората, финансово управление, управление на електроенергийни проекти и други. Завършилите магистърската степен могат да работят в компаниите, занимаващи с производството, преноса и доставката на електроенергия, в електроразпределителни дружества, като специалисти във фирмите, които са купувачи на пазара на електроенергия и други компании в сферата на енергетиката.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри