Main menu

Индустриален Мениджмънт

Още със създаването си през 1991 г. специалността „Индустриален мениджмънт“ се утвърди като желана и от студентите, и от работодателите. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността е поставена на първо място. В актуалната национална класация на МОН професионалното направление 5.13 Общо инженерство на Технически университет – София, от което е тя, заема изключително престижното първо място сред всички акредитираните университети в България (виж. http://rsvu.mon.bg). Тази класация е показателна не само за нивото на преподаване, но и за полезността на специалността за националната икономика, защото обхваща и критерии, свързани с професионалната реализация на завършилите наши възпитаници.

Обучението по специалността „Индустриален мениджмънт“ е свързано с императивите на съвременната икономика, която изисква специалисти, които съчетават познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност. Това комбинирано познание създава съвременните мениджъри на индустриалните фирми. За да го постигнем, ние адаптирахме най-добрите учебни програми на водещи европейски и световни университети в инженерно-мениджърското обучение.

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри