Main menu
НОВИНИ

Магистър "Стопанско управление"

Завършилите бакалаври по „Стопанско управление" могат да продължат обучението си в Стопански факултет за получаване и на образователно-квалификационната степен магистър по „Стопанско управление". Обучението е с продължителност от 1,5 години. В тази специалност се записват и много студенти от други университети, които виждат възможност да надградят своето професионално познание и кариера. Освен редовно обучение, ние предлагаме и задочно обучение.Студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по други специалности преминават обучение в една изравнителна учебна година. Изравнително обучение не е необходимо за завършилите специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм, 3.4. Социални дейности (за магистърска програма „Управление на персонала“) и 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (за магистърска програма „Управление на маркетинга“).

В магистърското обучение се цели формирането на конкретни професионални знания и умения чрез специализации в магистърски програми.

 

Те формират знания и умения за:

  • новостите в стопанското управление;
  • управление на маркетингови дейности;
  • финансовите аспекти в управлението на компанията;
  • управлението на персонала;
  • стратегическото и оперативното управление на фирмата;
  • управлението на конкретни стопански отрасли, като енергетика, информационни услуги, търговия и други.

Къде се намират нашите магистри няколко години след обучението?

Ние сме горди с професионалното развитие на нашите възпитаници. Голямата част от тях са достигнали до средни и високи управленски позиции в различни компании, както и в държавната и общинска адмнистрации и в неправителствени организации. Те оценяват високо знанията и уменията, чрез които са получили професионални възможности за мениджърска кариера.

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04;

Учебен план - магистър (редовно)

Учебен план - магистър (задочно)

Учебен план - магистър изравнително (редовно)

Учебен план - магистър изравнително (задочно)

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри