Main menu
НОВИНИ

Информация за студентите на СФ при ТУ-София за отдалеченото обучение

Уважаеми колеги,

Предлагам на Вашето внимание допълнителни разяснения относно провеждането на отдалеченото обучение в Стопанския факултет:

Със студентите от всички специалности на СФ – редовна и задочна форма на обучение, се провеждат отдалечени лекционни, семинарни и лабораторни занятия в съответствие със Заповед № 946/18.03.2020 на Ректора на ТУ-София (публикувана своевременно и на нашия сайт). Всеки преподавател провежда своите занятия съгласно разписа, определен за съответната студентска специалност, като използва платформата Moodle на сайта на университета и други средства за интерактивно сътрудничество по своя преценка.

Студентите имат възможност и задължение:

1) Да се запознаят с ръководството за работа със системата Moodle, което ще получат на електронната си поща като прикачен файл;

2) Да се запознаят със съответните учебни материални по дисциплината, качени в платформата Moodle от съответния водещ преподавател и асистент(ите), както и с въпросите за самоподготовка и задачи за самостоятелна работа, ако има такива;

3) Да коментират, дискутират и задават въпроси в платформата Moodle;

4) Да качват материали в платформата Moodle за оценяване;

5) Да решават/изпълняват тестове в платформата Moodle;

6) Да участват във форуми в платформата Moodle;

7) Съгласно уговорка с преподавателя да осъществяват интерактивни форми на комуникация и отдалечено обучение с осигурена от Стопанския факултет платформа или друга, посочена от преподавателя.

За възникнали въпроси, коментари и забележки моля да се обръщате към техническия екип, обезпечаващ отдалеченото обучение в СФ (само от пощите си в ТУ-София) на адрес: или

Желая на всички ползотворна работа и бъдете здрави!

Проф. д-р инж. Огнян Андреев,

Декан на Стопанския факултет

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри