Main menu
НОВИНИ

Важна информация за отдалеченото обучение в Стопанския факултет, ТУ-София.

От Стопански факултет

Уважаеми колеги,

Съгласно заповед № 946/18.03.2020 г. на Ректора на Техническия университет – София (качена своевременно на сайта на СФ), считано от днес (24.03.2020 г.) всички звена в ТУ-София преминават на отдалечена форма на обучение. За осъществяването на тази дейност се организира и контролира създаването в сайта на ТУ-София на електронни страници по звена с връзки за указания към обучителите и обучаемите. В тях, в структурирана форма се поставя необходимата информация, учебно съдържание, помощни материали и др. Използването на електронната поща е допустимо само за консултации и организационни въпроси, но не е отдалечена форма на обучение. Всички студенти, които ще се обучават отдалечено, ще бъдат известени поетапно по електронната поща. Студентите се задължават да участват в процеса на отдалечено обучение, като предприемат необходимите мерки за осигуряване на електронен достъп до образователния процес. На електронните си пощи ще получавате поетапно и необходимите достъп и указания за работа в системата на Moodle и интерактивните среди, осигурени от факултета. От днес се очаква да стартират и първите интерактивни занятия в СФ, за което съответните студенти вече получават инструкции. Следете сайта на СФ, Фейсбук-страницата ни и най-вече – електронните си пощи в ТУ-София, за да сте информирани за последващите стъпки."

Ръководството на Стопанския факултет и всички преподаватели ви пожелаваме да бъдете здрави и нека скоро да имаме добри новини и да се видим по-отпочинали и подготвени да посрещаме новите предизвикателства. Бъдете отговорни към обучението си, за да постигнем общите ни цели.

проф. Огнян Андреев,

Декан на Стопанския факултет

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри