Main menu

50 години катедра ИИИМ

На 23 октомври 2019 г. от 10:30 часа в Библиотечно-информационния център на ТУ-София ще се състои тържествено честване на 50-годишния на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет. Каним всички преподаватели, служители, студенти и приятели да участват в този значим за катедрата празник. В чест на събитието от 11:00 часа ще се проведе Кръгла маса на тема: "Бъдещето на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите". Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата, ще продължат и на 24 октомври 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждане на състезания между студентите на Стопански факултет на ТУ-София по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации. Очакваме ви!

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри