Main menu
НОВИНИ

Млади учени и постдокторанти

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Методика за класиране и определяне на възнагражденията на участниците в НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Приложение 1

Приложение 1 Млади учени и постдокторантиМлади учени и постдокторанти

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри