Main menu

Програма Ерасмус Плюс за 2016 г.

КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

Стопански факултет обявява за учебната 2016/2017 година следните конкурси за мобилности – семестриално обучение, подготовка на дипломна работа, докторска дисертация и практика на студенти от образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от специалности „Индустриален мениджмънт”, „Стопанско управление” и „Публична администрация”. Свободните места са както следва:

 • за FHS KUFSTEIN TIROL BILDUNGS–GMBH, Австрия – 4 бр., за срок от 3 до 5 месеца (английски език);
 • за UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, Испания - 2 бр., за срок от 3 до 5 месеца (испански/английски език);
 • за BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Чехия - 2 бр., за срок от 3 до 5 месеца (чешки/английски език);
 • за POLITECNICO DI MILANO, Италия - 1 бр., за срок от 3 до 6 месеца (италиански/английски език - само за магистри);
 • за VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, Литва - 2 бр., за срок от 3 до 5 месеца (английски език – само за бакалаври);
 • за RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, Латвия - 2 бр., за срок от 3 месеца (английски език);
 • за UNIVERSITÉ DE VERSAILLES, Франция – 4 бр., за срок от 3 до 5 месеца (френски език - само за магистри и докторанти);
 • за University of Southern Denmark, Дания – 2 бр., за срок от 3 до 5 месеца (датски/английски език (C1) - само за бакалаври);
 • за UAS Technikum Wien, Австрия – 3 бр., за срок от 3 до 5 месеца (немски/английски език - само за бакалаври и магистри).

Изисквания към кандидатите:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или докторант.
 • Да са завършили първи курс с успех не по-нисък от „добър“.
 • Владеещи съответния език. /За доказателство за нивото на владене на език се приемат дипломи от езикови гимназии, гимназии с изучаване на чужди езици, сертификати от езикови школи/.

В срок до 31.03.2016 год. кандидатите трябва да подадат следните документи в канцеларията на факултета:

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Академична справка.
 3. Уверение за студентско състояние.

За справки се обръщайте към факултетния координатор по програма „Еразъм+“
гл. ас д-р Анка Цветанова - каб. 3604, тел. 965 35 -13.

Erasmus Plus Image

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри