Main menu
НОВИНИ

Стопанският факултет на ТУ-София очаква своите първокурсници

Стопанският факултет на ТУ-София продължава приемането на документи за записване на първокурсници

в бакалавърските специалности "Индустриален мениджмънт" и "Стопанско управление".

За допълнителна информация: кабинети 3233 и 3235, бл.3 на ТУ-София и/или тел: 02/9652704, 02/9653704.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри