Main menu
НОВИНИ

Заповед на Ректора на ТУ-София за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за учебната 2020/2021 г.

Ограничен достъп до сградите на ТУ - София Ограничен достъп до сградите на ТУ - София Ограничен достъп до сградите на ТУ - София

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри