Main menu
НОВИНИ

Важно съобщение за бакалаврите от I до III курс и за магистрите от СФ!!!

Уважаеми колеги,

Съгласно указанията на ректорското ръководство на ТУ-София, изпитите за летния семестър на учебната 2019/2020 г. ще бъдат проведени присъствено по график и начин, който допълнително ще бъде оповестен.

Поздрави и бъдете здрави!

проф. О. Андреев, Декан на СФ

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри