Main menu
НОВИНИ

Управление

Декан на Стопански факултет

Име:

Научна степен:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Кабинет:

Огнян Димитров Андреев

проф. д-р инж.

(+359 2) 965 29 94

868-52-84

;

3237

Заместник декан по учебна дейност

Име:

Научна степен:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

Мина Стефанова Даскалова

доц. д-р инж.

(+359 2) 965 37 33

3608

Заместник декан по научна и приложна дейност

Име:

Научна степен:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

Орлин Павлов Маринов

доц. д-р инж.

(+359 2) 965 25 20

3429A

\n

Деканска канцелария

Ст. експерт:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

Стела Милева

(+359 2) 965 37 04

3235

Ст. експерт:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

маг. Валя Петрова

(+359 2) 965 37 04

3235

Факултетна канцелария - студенти

Ст. експерт:

Ст. специалист:

Сист. организатор:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

маг. филолог Ирина Б. Гълева

маг. инж. Елза В. Цанева

маг. инж. Екатерина Ж. Петкова

(+359 2) 965 27 04

, ,

3233

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри