Main menu

Управление

Декан на Стопански факултет

Име:

Научна степен:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Кабинет:

Младен Стефанов Велев

проф. д-р

(+359 2) 965 29 94

868-52-84

;

3237

Заместник декан по учебна дейност

Име:

Научна степен:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

Татяна Кирилова Лефтерова

доц. д-р инж.

(+359 2) 965 37 33

3618

\n

\n

Деканска канцелария

Ст. експерт:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

маг. ик. Диляна И. Ангелова

(+359 2) 965 37 04

3235

Факултетна канцелария - студенти

Ст. експерт:

Ст. специалист:

Сист. организатор:

Телефон:

E-mail:

Кабинет:

маг. филолог Ирина Б. Гълева

маг. инж. Елза В. Цанева

маг. инж. Екатерина Ж. Петкова

(+359 2) 965 27 04

, ,

3233

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри