Main menu

История


Faculty of management building in the winterСтопанският факултет на Техническия университет е създаден през 1991 г. Обучението в него започва със специалността „Индустриален мениджмънт", която хвърля моста между инженерното и управленското познание. След нея, през 1998 г. се създава специалността „Стопанско управление", а няколко години по-късно и специалността „Публична администрация". Това, което отличава обучението в Стопанския факултет на Ту, е неговата интердисциплинарност, както и синтеза на управленски и административни познания със съвременните информационни технологии.

Всяка година в Стопанския факултет се обучават около 2000 студенти по двете степени и трите специалности. Ежегодният прием в бакалавърската степен е в грани­ците от 250 до 300 студенти, а в магистърската - около 150 души. До този момент 70 студенти на факултета са защитили докторска степен. В него работят над 50 пре­подаватели, повечето от които са хабилитирани. Те са издали голям брой учебни помагала, които подпомагат студентите в овладяването на научните материи.

 

Faculty of management computer roomОбучението се провежда в съвременно оборудвани зали с мултимедийни презентации. В тях се включват и самите студенти, които в процеса на обучението си формират системни професионални знания за управление на фирмата или публичната организация, както и предлагат електронни решения за повишаване на тяхната ефективност.

В Стопанския факултет са създадени 2 научни центъра: „Е-управление" и „Предприемачество и иновации", в които се разработват научни проекти с участието на студентите. Във факултета се осъществява активна изследователска дейност. Той издава научното списание „Индустриален мениджмънт". Всяка година се провеждат 2 международни научни конференции, посветени на иновациите в икономиката и електронното управление. В тях вземат участие преподаватели от страната, много гости от европейски университети, както и студенти с оригинални разработки.

Стопанският факултет има договори за сътрудничество по програма „Еразмус" с реномирани европейски университети от Великобритания, Германия, Франция, Дания, Холандия, Италия, Португалия и др. По тази програма всяка година над 20 студенти от факултета провеждат по един учебен семестър в европейските университети.

Faculty of management buildingВъзпитаниците на Стопански факултет до тази година са над 15 000. Една немалка част от тях вече ръководят големи и средни фирми, или са заели средни и ръководни позиции в държавни организации. Някои от нашите студенти работят в европейски компании и институции. За тях през 2012 г. ние организираме първите алумни срещи. Връщането към незабравимите студентски години и приятелства е не само сантиментално, но и място за нови контакти и развитие на съвместни бизнес и други инициативи.

Достигането на едно високо равнище на обучение, което намира признание в самите студенти, както и в партньорските университети, ни прави търсени за разкриване на нови специалности. От 2012 г. се откри нова магистърска специалност „Мениджмънт на електроенергетиката". През следващата 2013 г. ще започне обучението по нови магистърски програми, които се подготвят с чужди университети.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри