Main menu

За факултета

Стопанският факултет на Технически университет - София провежда бакалавърско и магистърско обучение по три престижни специалности: „Индустриален мениджмънт", „Стопанско управление" и „Публична администрация".

Всяка организация трябва да работи целенасочено и системно в няколко функционални области: маркетинг, иновации, производство, финанси и персонал, които са интегрирани чрез системата за управление. Знанията в тези области, заедно с вдъхновението за създаване на висококачествени продукти ши услуги, прави мениджърите творци на съвременния бизнес и обществен живот. В този дух ние развиваме обучението на нашите студенти.

Нашият факултет е учреден през 1991 г. С годините той се утвърди като привлекателно място за обучение на студентите, които придобиват знания за технологиите, икономиката, управлението и информационните системи. Това интегрирано познание създава професионални предимства за нашите студенти. Над 15000 са вече нашите възпитаници, които работят в различни области на стопанския и обществения живот. Много от тях са доказали доброто образование, което са получили в Стопанския факултет. Те заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации. Те са търсени и очаквани от фирмите още в третата година на следването си.

Обучението в Стопанския факултет се осъществява по учебни планове и програми, разработени със съдействието на водещи европейски университети и съобразени със съвременните тенденции в областта на инженерните и информационните технологии, икономиката и управлението. Ние се основаваме на престижната традиция и новите възможности на Техническия университет - София, за да предложим иновативно управленско обучение, което съчетава в себе си новите индустриални технологии и информационните системи за управление. Ние се вписваш в „Програма 2020" на българската държава: да създаваме специалисти, които са способни да развиват конкурентен бизнес, да прилагат ефективни управленски решения, да създават и поддържат Е-правителство, да носят духа на предприемачеството и иновациите.

Стопанският факултет разполага с висококвалифициран преподавателски състав, многократно специализирал в световни университети. Той успешно съчетава преподаването с научно-изследователската дейност. Броят на научните публикации (монографии, студии, научни статии) е над 2000. Членовете на факултета са участвали в над 300 научно-изследователски разработки. Те извършват активна консултантска дейност и ежегодно представят доклади в научни форуми. Във факултета са защитени над 70 дисертации. Обучението във факултета се отличава с високи стандарти и изисквания, с разработването на иновативни курсови задачи и участие на студентите в много изследователски и приложни проекти.

Стопанският факултет развива и активна международна дейност. Участието в редица международни изследователски и образователни програми допринесе значително за повишаване равнището на нашето обучение. Факултетът е в партньорство с голям брой университети и международни компании от Европа и САЩ. По програма ERASMUS нашите студенти посещават за обучение за един семестър университети в Германия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Холандия, Австрия, Финландия, Дания, Швеция, Кипър и др. Ние подготвяме магистърска програма по бизнес администрация с реномиран чужд университет, която ще открие нови възможности за нашите студенти.

Стопанският факултет осигурява на своите студенти не само висококачествено и съвременно обучение и бързо намиране на работа, която да им носи удоволствие и признание. По време на следването те разполагат със специализирана библиотека, възможности за изучаване на чужди езици, с жилище в студентските общежития, достъп до активни спортни занимания в базата на университета, намират се в интелектуална среда и формират незабравими приятелства.

Стопанският факултет на Техническия университет е един добър избор за бакалавърско и магистърско обучение. Той открива професионални хоризонти за нашите възпитаници... Ние Ви очакваме!

Проф. д-р Младен Велев

Декан на Стопански факултет

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри